Fáilte go dtí an Roinn Dlí agus Cirt agus Comhionannais.  Oibrímid ar mhaithe le hÉire a bheith ina tír shábháilte chothrom le cónaí agus oibriú ann. Léigh níos mó  Ár bhFreagrachtaí agus ár nGníomhaireachtaí agus oifigí
 

Fógraí

14/10/2016: Tinte ealaíne
27/09/2016: Clár Infhostaitheachta, Cuimsithe agus Foghlama 2014-2020 Ciste Sóisialta na hEorpa Glaoch ar Thairiscintí Lánpháirtiú agus Fostú Imirceach Comhionannas Inscne

 

Preasráitis

23/03/2017: Cloig le cur ar aghaidh deireadh seachtaine an 26 Márta 2017
28/10/2016: Meabhrúchán: Cloig le cur siar deireadh seachtaine an 29/30 Deireadh Fómhair 2016
11/10/2016: Fáilte curtha ag an Tánaiste roimh mhaoiniú breise d'earcaigh sna Gardaí, roimh fhoireann bhreise shibhialta agus ragobair bhreise leanúnach in 2017
22/09/2016: Ardú faoi dhó ar an maoiniú do Phobail ar Aire - lena n-áirítear maoiniú nua do Ghrúpaí áitiúla Foláirimh Téacs - fógartha ag an Tánaiste
21/09/2016: Tionscadal Staire Lucht Siúil an Iarthair seolta ag an Aire Comhionannais
15/09/2016: Feachtas Náisiúntas Feasachta fógartha ag an Tánaiste mar chuid den dara Straitéis Náisiúnta nua maidir le Foréigean Baile, Gnéis agus Inscne-Bhunaithe 2016-2021
11/09/2016: An tAire Stanton sásta faoin maoiniú breise do bhearta Comhionannais i mBuiséad 2017
03/09/2016: Seirbhís Réitigh náisiúnta do Riaráistí Morgáiste seolta ag an Tánaiste agus ag an Aire Varadkar
29/07/2016: Cúis áthais don Tánaiste dhá phíosa reachtaíochta a achtú  
19/07/2016: Leagann an tAire Stanton béim an athuair ar an tábhacht atá le Caidreamh Leathanréimseach i ndáil le cúrsaí Comhionannais agus Cearta an Duine  
29/06/2016: Cúis áthais don Tánaiste a fheabhas atá ag éirí leis an nGarda Síochána agus ísliú ar an ráta buirgléireachta, níos mó ná an tríú cuid níos lú eachtraí buirgléireachta an chéad ráithe den bhliain
22/05/2016: Pleananna caiteachais dar luach iomlán €2.458 billiún á gcur i láthair ag an Tánaiste maidir le hEarnáil an Dlí agus an Chirt chomh maith le hacmhainní suntasacha breise a chur i leith an Gharda Síochána
08/05/2016: Aimsíonn an Tánaiste cistí suntasacha breise don Gharda Síochána
07/03/2016: Ráiteas ón Aire Dlí agus Cirt agus Comhionnnais, Proinséas Mhic Gearailt TD maidir le bás an bhreithimh den Chúirt Uachtarach, An Breitheamh Onórach an tUasal Adrian Hardiman
18/01/2016: Síníonn an tAire Mhic Gearailt ordú lena gcuirfear tosach feidhme le hathchóiriú fíorshuntasach ar an dlí teaghlaigh
11/01/2016: Cuireann an tAire Mhic Gearailt tús feidhme leis an Acht Fíneálacha (Íoc agus Gnóthú) 2014
08/01/2016: Molann na hAirí Mhic Gearailt agus Ó Cobhaigh cumhachtaí nua do Chomhairlí Cathrach agus Contae chun pleanáil áitreabh ceadúnaithe nua a rialáil
07/01/2016: Fógraíonn an tAire Mhic Gearailt go dtiocfaidh seacht dTionscadal Athstiúrtha Óige nua an Gharda Síochána i bhfeidhm in 2016
28/10/2015: Deimhníonn an tAire Mhic Gearailt bunú an dara Cúirt Choiriúil Speisialta
23/10/2015: Meabhrúchán: Cloig le cur siar Deireadh Seachtaine an 24/25 Deireadh Fómhair 2015
29/07/2015: Fáiltíonn an tAire Proinséas Mhic Gearailt roimh an Uachtarán do shíniú an Achta um an gCeathrú Leasú is Tríocha ar an mBunreacht (Comhionannas Pósta) 
29/07/2015: Fáiltíonn an tAire Proinséas Mhic Gearailt roimh an Uachtarán do shíniú an Achta um an gCeathrú Leasú is Tríocha ar an mBunreacht (Comhionannas Pósta) isteach sa dlí
28/07/2015: Fáiltíonn Ó Ríordáin roimh fhógra an Aire O’Sullivan maidir le fáil ar thacaíocht mac léinn dóibh siúd atá sa Chóras Cosanta


Foilseacháin

14/02/2017: Roinn Dlí agus Cirt agus Comhionannais Ráiteas Straitéise 2016-2019
07/02/2017: An Straitéis maidir le hlmeascadh na nImirceadh
25/01/2017: Tuarascáil Bhliantúil an Choiste a Ceapadh chun Monatóireacht a dhéanamh ar Éifeachtacht an Chláir Athstiúrtha - 2015
23/01/2017: An tÚdarás Póilíneachta Cód Eitice don Gharda Síochána
19/10/2016: An Roinn Dlí agus Cirt agus Comhionannais Tuarascáil Bhliantúil 2015
17/10/2016: An Dara Plean Gníomhaíochta Náisiúnta Achoimre Feidhmiúcháin
15/04/2016: Cairt Cultúir na Roinne Dlí agus Cirt agus Comhionannais
14/01/2016: An Roinn Dlí and Cirt agus Comhionannais Tuarascáil Bhliantúil 2014
25/11/2015: An Bord Parúil Tuarascáil Bhliantúil 2014

 

Fís Amháin Státseirbhís