27/07/2017: Rialacha Cúirte Gaeilge 

20/06/2017: Rialacha na nUaschúirteanna, 1986
14/02/2017: Roinn Dlí agus Cirt agus Comhionannais Ráiteas Straitéise 2016-2019
07/02/2017: An Straitéis maidir le hlmeascadh na nImirceadh
25/01/2017: Tuarascáil Bhliantúil an Choiste a Ceapadh chun Monatóireacht a dhéanamh ar Éifeachtacht an Chláir Athstiúrtha - 2015
23/01/2017: An tÚdarás Póilíneachta Cód Eitice don Gharda Síochána
19/10/2016: An Roinn Dlí agus Cirt agus Comhionannais Tuarascáil Bhliantúil 2015
17/10/2016: An Dara Plean Gníomhaíochta Náisiúnta Achoimre Feidhmiúcháin
15/04/2016: Cairt Cultúir na Roinne Dlí agus Cirt agus Comhionannais
14/01/2016: An Roinn Dlí and Cirt agus Comhionannais Tuarascáil Bhliantúil 2014
25/11/2015: An Bord Parúil Tuarascáil Bhliantúil 2014

Fís Amháin Státseirbhís