Is féidir teacht ar fhoilseacháin a bhaineann leis na saincheisteanna atá faoi shainchúram na Roinne ar an leagan Béarla dár suímh gréasáin.

Is féidir teacht ar fhoilseacháin a bhaineann le hobair Sheirbhís Eadóirseachta agus Inimirce na hÉireann (INIS) ar a suíomh gréasáin 
www.inis.gov.ie.

Fís Amháin Státseirbhís