2017
30/11/2017: Ráiteas ón Aire Flanagan maidir leis an Dara Tuarascáil Eatramhach ón mBinse um Nochtuithe
27/11/2017: Ráiteas ón Roinn Dlí agus Cirt agus Comhionannais (27 Samhain 2017)
14/11/2017: Ráiteas ón Roinn Dlí agus Cirt agus Comhionannais
13/11/2017: Ráiteas ón Aire Flanagan maidir le Binse Charleton
26/09/2017: Cuirtear an chéad Tuarascáil ón nGrúpa Oibre um Struchtúir Chaidrimh Thionsclaíoch don Gharda Síochána faoi bhráid an Rialtais
14/09/2017: Foilsiú an Tríú Tuarascáil ar Dhul Chun Cinn ón Údarás Póilíneachta maidir le cur chun feidhme na Tuarascála ó Chigireacht an Gharda Síochána “An Phóilíneacht in Éirinn a Athrú”
31/07/2017: Rialacha Cúirte Gaeilge foilsithe
06/06/2017: Ráiteas ón Tánaiste agus an tAire Dlí agus Cirt agus Comhionannais, Frances Fitzgerald maidir leis an ionsaí sceimhlitheoireachta i Londain
01/06/2017: Súil go neartóidh an tríú rogha íocaíochta bearta forfheidhmiúcháin tráchta an Gharda Síochána agus go mbeidh an Garda Síochána agus an tSeirbhís Chúirteanna níos éifeachtaí dá bharr
25/05/2017: Ráiteas a rinne an Tánaiste agus an tAire Dlí agus Cirt agus Comhionannais
23/05/2017: Ráiteas ón Tánaiste agus an tAire Dlí agus Cirt agus Comhionannais, Frances Fitzgerald T.D. maidir leis an ionsaí i Manchain
16/05/2017: Baill agus téarmaí tagartha don Choimisiún ar Thodhchaí na Póilíneachta in Éirinn fógartha ag an Tánaiste
09/05/2017: Socraithe ag an Rialtas Kathleen O'Toole Uasal a ainmniú ina Cathaoirleach ar an gCoimisiún ar Thodhchaí na Póilíneachta in Éirinn
03/05/2017: Seolann an Tánaiste agus an tAire Stanton An Straitéis Náisiúnta do Mhná agus do Chailíní 2017-2020: Sochaí níos Fearr a Chruthú don Uile Dhuine
23/03/2017: Cloig le cur ar aghaidh deireadh seachtaine an 26 Márta 2017
22/03/2017: Athbhreithniú ar chóras ceartas sibhialta an stáit fógartha ag an Tánaiste

2016
01/12/2016: Seolann an Tánaiste Feachtas Aimsir na Nollag 2016 in aghaidh thiomáint a dhéanamh ar meisce
23/11/2016: Tús curtha leis an gComhairliúchán Poiblí ar Straitéis Náisiúnta nua na mBan
28/10/2016: Meabhrúchán: Cloig le cur siar deireadh seachtaine an 29/30 Deireadh Fómhair 2016
11/10/2016: Fáilte curtha ag an Tánaiste roimh mhaoiniú breise d'earcaigh sna Gardaí, roimh fhoireann bhreise shibhialta agus ragobair bhreise leanúnach in 2017
22/09/2016: Ardú faoi dhó ar an maoiniú do Phobail ar Aire - lena n-áirítear maoiniú nua do Ghrúpaí áitiúla Foláirimh Téacs - fógartha ag an Tánaiste
21/09/2016: Tionscadal Staire Lucht Siúil an Iarthair seolta ag an Aire Comhionannais
15/09/2016: Feachtas Náisiúntas Feasachta fógartha ag an Tánaiste mar chuid den dara Straitéis Náisiúnta nua maidir le Foréigean Baile, Gnéis agus Inscne-Bhunaithe 2016-2021
11/09/2016: An tAire Stanton sásta faoin maoiniú breise do bhearta Comhionannais i mBuiséad 2017
03/09/2016: Seirbhís Réitigh náisiúnta do Riaráistí Morgáiste seolta ag an Tánaiste agus ag an Aire Varadkar
29/07/2016: Cúis áthais don Tánaiste dhá phíosa reachtaíochta a achtú  
19/07/2016: Leagann an tAire Stanton béim an athuair ar an tábhacht atá le Caidreamh Leathanréimseach i ndáil le cúrsaí Comhionannais agus Cearta an Duine  
29/06/2016: Cúis áthais don Tánaiste a fheabhas atá ag éirí leis an nGarda Síochána agus ísliú ar an ráta buirgléireachta, níos mó ná an tríú cuid níos lú eachtraí buirgléireachta an chéad ráithe den bhliain
22/05/2016: Pleananna caiteachais dar luach iomlán €2.458 billiún á gcur i láthair ag an Tánaiste maidir le hEarnáil an Dlí agus an Chirt chomh maith le hacmhainní suntasacha breise a chur i leith an Gharda Síochána
08/05/2016: Aimsíonn an Tánaiste cistí suntasacha breise don Gharda Síochána
07/03/2016: Ráiteas ón Aire Dlí agus Cirt agus Comhionnnais, Proinséas Mhic Gearailt TD maidir le bás an bhreithimh den Chúirt Uachtarach, An Breitheamh Onórach an tUasal Adrian Hardiman
18/01/2016: Síníonn an tAire Mhic Gearailt ordú lena gcuirfear tosach feidhme le hathchóiriú fíorshuntasach ar an dlí teaghlaigh
11/01/2016: Cuireann an tAire Mhic Gearailt tús feidhme leis an Acht Fíneálacha (Íoc agus Gnóthú) 2014
08/01/2016: Molann na hAirí Mhic Gearailt agus Ó Cobhaigh cumhachtaí nua do Chomhairlí Cathrach agus Contae chun pleanáil áitreabh ceadúnaithe nua a rialáil
07/01/2016: Fógraíonn an tAire Mhic Gearailt go dtiocfaidh seacht dTionscadal Athstiúrtha Óige nua an Gharda Síochána i bhfeidhm in 2016

2015
28/10/2015: Deimhníonn an tAire Mhic Gearailt bunú an dara Cúirt Choiriúil Speisialta
23/10/2015: Meabhrúchán: Cloig le cur siar Deireadh Seachtaine an 24/25 Deireadh Fómhair 2015
29/07/2015: Fáiltíonn an tAire Proinséas Mhic Gearailt roimh an Uachtarán do shíniú an Achta um an gCeathrú Leasú is Tríocha ar an mBunreacht (Comhionannas Pósta) 
29/07/2015: Fáiltíonn an tAire Proinséas Mhic Gearailt roimh an Uachtarán do shíniú an Achta um an gCeathrú Leasú is Tríocha ar an mBunreacht (Comhionannas Pósta) isteach sa dlí
28/07/2015: Fáiltíonn Ó Ríordáin roimh fhógra an Aire O’Sullivan maidir le fáil ar thacaíocht mac léinn dóibh siúd atá sa Chóras Cosanta

 

Fís Amháin Státseirbhís