Ráiteas Misin

Is é ár misean slándáil an phobail agus slándáil náisiúnta a choinneáil ar bun, an ceartas agus an comhionnanas a chur chun cinn, agus cearta an duine agus na saoirsí bunúsacha a chosaint ar aon dul leis an leas coiteann.

Is iad seo a leanas ár luachanna:

 

Is iad seo a leanas ár gcuspóirí:


Tuilleadh Faisnéise:

Is féidir leat teacht ar mhionsonraí iomlána faoinár straitéis i Ráiteas Straitéise 2015-17 na Roinne.

 

 

Fís Amháin Státseirbhís