Proinséas Nic Gearailt

Ceapadh Proinséas Mhic Gearailt TD ina Tánaiste agus Aire Dlí agus Cirt agus Comhionannais Dé hAoine, 6 Bealtaine, 2016. Bhí sí ina hAire Dlí agus Cirt agus Comhionannais roimhe sin ó Dhéardaoin, 8 Bealtaine, 2014.

 

 David_Stanton_Aire_Stáit

Ceapadh David Stanton ina Aire Stáit Dlí agus Cirt sa Roinn Dlí agus Cirt agus Comhionannais, Déardaoin an 19 Bealtaine 2016 agus leagtar freagracht speisialta air maidir le Comhionannas, Inimirce agus Imeascadh.

 

 

 Dara Ó’Múrchu

Ceapadh Dara Ó Múrchu TD  ina Aire Stáit maidir le Gnóthaí Eorpacha, Margadh Digiteach Aonair an AE agus Cosaint Sonraí i Roinn an Taoisigh, sa Roinn Gnóthaí Eachtracha agus Trádála agus sa Roinn Dlí agus Cirt agus Comhionannais, Déardaoin an 19 Bealtaine 2016.

 

 Finian_McGrath_Aire_Stáit

Ceapadh Finian McGrath ina Aire Stáit sa Roinn Coimirce Sóisialaí, sa Roinn Dlí agus Cirt agus Comhionannais agus sa Roinn Sláinte, Dé hAoine an 6 Bealtaine 2016 agus leagtar freagracht speisialta air maidir le Cúrsaí Míchumais.

 

Fís Amháin Státseirbhís