Fáilteoidh an Roinn Dlí agus Cirt agus Comhionannais roimh iarratais ar chúnamh ó Chiste 2015 na gCrannchur Carthanúil. Is féidir tuilleadh eolais agus cóipeanna de na foirmeacha iarratais (MS WORD)  Foirm (PDF)  a fháil ach an nasc seo a leanas a leanúint.

 

 

Fís Amháin Státseirbhís