MEABHRÚCHÁN

 

 

 

CLOIG LE CUR AR AGHAIDH DEIREADH SEACHTAINE AN

30/31 MÁRTA 2019

 

 

 

Ba mhaith leis an Aire Dlí agus Cirt agus Comhionannais, Cathal Ó Flannagáin TD, a mheabhrú don phobal i gcoitinne go dtosóidh “am samhraidh” ar 1.00 a.m. Meán-am Greenwich Dé Domhnaigh 31 Márta 2019. Is ceart cloig agus uaireadóirí a chur ar aghaidh uair an chloig ag an am sin.

 

 

 

Tiocfaidh deireadh le ham samhraidh ar 1.00 a.m. Meán-am Greenwich Dé Domhnaigh 27 Deireadh Fómhair 2019.

 

 

 

29 Márta 2019