REMINDER

 

CLOCKS GO FORWARD WEEKEND OF 24/25 MARCH 2018

 

 

The Minister for Justice and Equality, Charlie Flanagan, T.D., would like to remind the general public that “summer time” will commence at 1.00 a.m. Greenwich Mean Time on Sunday 25 March 2018.  Clocks and watches should be put forward one hour at that time.

 

Summer time will end at 1.00 a.m. Greenwich Mean Time on Sunday 28 October 2018.

 

 

     23 March 2018

 

MEABHRÚCHÁN

 

CLOIG LE CUR AR AGHAIDH DEIREADH SEACHTAINE AN

24/25 MÁRTA 2018

 

 

Ba mhaith leis an Aire Dlí agus Cirt agus Comhionannais, Cathal Ó Flannagáin, T.D., a mheabhrú don phobal i gcoitinne go dtosóidh “am samhraidh” ar 1.00 a.m. Meán-am Greenwich Dé Domhnaigh 25 Márta 2018. Is ceart cloig agus uaireadóirí a chur ar aghaidh uair an chloig ag an am sin.

 

Tiocfaidh deireadh le ham samhraidh ar 1.00 a.m. Meán-am Greenwich Dé Domhnaigh 28 Deireadh Fómhair 2018.

 

 

     23 Márta 2018